top of page

美容抗氧化恩物


【美容抗氧化恩物】 膠原蛋白水係美容抗氧化Hot Item?血橙精華要逐支買嚟飲用?其實女士們 / 太太們廚具法寶各適其適,永遠多多都覺得唔夠,有冇諗過廚具都可以幫助你美容抗氧化?一支血橙精華只係500ml,用2-3個血橙已經有呢個份量,血橙原汁自家製成本大大減低!

聖誕節就快到,男士們苦惱緊買咩聖誕禮物送比身邊嘅女伴或者家中嘅女士?介紹 HUROM 冷壓慢磨原汁機比大家,透過飲用 HUROM 製作出來的蔬果原汁,15分鐘就能吸收植物營養,從此飲用新鮮血橙原汁,外在內在一樣咁靚。

血橙功效︰美容抗氧化、促進血液循環

https://bit.ly/2QnXvK5

HUROM 冷壓慢磨原汁機 銷售點︰

---------------------------------------------------

【Christmas Promotion】

地點︰銅鑼灣崇光百貨 10/F 日期:2018年11月28日至2019年1月2日

地點︰永安百貨 (上環 / 油麻地) 日期:2018年12月5日至9日

HUROM推廣專員現場示範時間: 12:00 – 20:00

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page