November 27, 2018

【美容抗氧化恩物】 膠原蛋白水係美容抗氧化Hot Item?血橙精華要逐支買嚟飲用?其實女士們 / 太太們廚具法寶各適其適,永遠多多都覺得唔夠,有冇諗過廚具都可以幫助你美容抗氧化?一支血橙精華只係500ml,用2-3個血橙已經有呢個份量,血橙原汁自家製成本大大減低!

聖誕節就快到,男士們苦惱緊買咩聖誕禮物送比身邊嘅女伴或者家中嘅女士?介紹 HUROM 冷壓慢磨原汁機比大家,透過飲用 HUROM 製作出來的蔬果原汁,15分鐘就能吸收植物營養,從此飲用新鮮血橙原汁,外在內在一樣咁靚。

血橙功效︰美容抗氧化、促進血液循環

https://bit...

Please reload

Recent Posts

December 13, 2018

December 11, 2018

November 29, 2018

November 27, 2018

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright@ 2019 Suntronics